Johan Helmich Roman

Denna databas upptar alla källor till Johan Helmich Romans (1694-1758) verk i Musik- och teaterbibliotekets Romansamling med länkar till skannade filer. Skanningen har skett under 2005 med stöd av Riksbankens jubileumsfond.

Materialet är fritt tillgängligt för sökning, nedladdning och utskrift. Verken får publiceras utan särskilt tillstånd med angivande av källan (Musik- och teaterbiblioteket – The Music Library of Sweden). Biblioteket emotser i så fall två exemplar av utgåvan. Copyright © för själva databasen tillhör biblioteket.

Bläddra i materialet

Sök

Söktips Ungefärlig sökning Avancerad sökning Hjälp

Vi är tacksamma om ev. saknade sidor el. andra fel anmäls till

.