Johan Helmich Roman

Browse the material - Ro 77b

First Back 10 pages Previous Picture no.: 00067 (67-123 / 57) Next Forward 10 pages Last

Befalla Herranom din väg... *


Catalogue no.: HRV 700 **
57 pictures

Partitur
Innehållsförteckning
* Other titles in this volume: HEJ
  Gud vi förbide dina godhet,
  Förnimmer att Herren är Gud,
  Jag tackar Herranom av allo hjärta,
  Tacker Herranom ty han är mild,
  Herren är min starkhet och min sköld,
  Det är ett kosteligt ting,
  Hjärteliga haver jag dig kär,
  Herre när jag dig haver,
  Men jag vill sjunga om din makt,
  Skapa i mig Gud ett rent hjärta,
  Huru stor är din godhet,
  Vilken är den som ett gott levande begärer,
  Det är min glädje,
  Herren är min herde,
  Jag tröstar däruppå,
  Ho är en sådana Gud,
  Ho är en sådana Gud...
  Vad är emot din makt...
  Böljorna bullra och gny...
  Jag vet att min förlossare lever...
  De som redeliga för sig vandrat...
  Så älskade Gud världena...
  Guds stad varder uppfylld...

** HRV 700 is found in several volumes.

Enlarge picture
How to get a good printout
.