Johan Helmich Roman

Browse the material - Ro 77c

First Back 10 pages Previous Picture no.: 00124 (124-189 / 66) Next Forward 10 pages Last

Vilken är den som ett gott levande begärer, *


Catalogue no.: HRV 943 **
66 pictures

Partitur

* Other titles in this volume: HEJ
  Låt jord ditt lov med sång uppgå,
  Jag vill upphöja dig min Gud,
  De som hoppas uppå Herren,
  Ho kan uttala Herrens dråpeliga gärningar,
  Om Herren icke med oss vore,
  Jag skall prisa dig,
  Herrens heliga namn,
  Herren lover uti,
  Hade ej Israels Gud,
  I dino ljuse Herre se vi ljus,
  Låt glädja sig alla dem,
  Hör mig när jag ropar,
  Min själ väntar,
  Jag haver sett en ogudaktig,
  Jag tackar Herranom av allo hjärta,
  Jag tröstar däruppå,
  Lova Herren min själ,
  Tacker Herranom ty han är mild,
  Märker dock i galne bland folket,
  Jag håller det före,
  Herren är konung,
  Såsom hjorten ropar efter friskt vatt'n
  Men jag vill sjunga om din makt,
  Skapa i mig Gud ett rent hjärta,
  Såsom hjorten ropar,

** HRV 943 is found in several volumes.

Enlarge picture
How to get a good printout
.