Johan Helmich Roman

Bläddra i materialet - Ro 85

Första Bakåt 10 sidor Föregående Bild: 00096 (1-99 / 99) Nästa Framåt 10 sidor Sista

Ihr Augen worzu nutzt ihr mir *


Katalognummer: HRV 867
99 bilder

Partitur ***
Jfr textbladet till nr.892 ' Mes yeux'
* Andra titlar i denna volym: HEJ
  Dettere diri liri la diri
  Hvad var en Styrmans Kunst
  Habet omnis hoc voluptas
  Hosper kyathizus
  Nu i skuggans tid
  Lovad vare Herren dagliga
  Herren lever och lovad vare min tröst
  Du stora makt som allt kan styra
  Kan äran i ett sinne trivas
  Skall jag ej snart få solen se
  Skall jag dölja i mitt bröst
  Hvi är du dyre tid så snar
  Om tidens skiften himlen rår
  Du hala lycka
  I lyckans blinda dårar
  Jag håller det så före
  Herren är konung
  Jag fröjdar mig och är glad i dig
  Huru stor är din godhet
  Så är nu intet fördömligit
  Vilken är den som ett gott levande begärer
  Det är ju rosor
  Hur ljuvt hur angenämt
  Ett lugn jag äntlig finner
  De som redeliga för sig vandrat
  Så älskade Gud världena
  Jag vet att min förlossare lever
  Att ju menlösheten har
  Att ju hos oss blomstrar frid
  Je sors enfin
  Min Daphnis dig vill jag till svar
  Tis my glory ...Per la gloria...
  Privo de´ tuoi
  Mes yeux, mes inutiles yeux
  Men jag vill sjunga om din makt
  Kom tysta enslighet
  Täcka bräde
  Quando tramonta il sole
  Gud jag vill sjunga om din makt
  Med omsorg och möda
  Säg mig trogna herde var
  Hvi är du dyre (ädle) tid så snar
  Om sin stund Gud råda lät.
  Om sin stund Gud råda lät.(s.40+41)
  
  Mitt hjärta rörs av fröjd
  Vad är emot din makt
  Herre du är min tröst
  La ragion gli affetti ascolta
  Enfin dans cet horrible gouffre
  O say what is that thing called light
  Sein eigen Herze fressen
  De Menschen heeft
  Som klippan i det vilda hav
  Den är lycklig född till världen
  For the few hours of life
  I envy not Sir Courtly Nice
  Ye nymphs & ye swains
  Äta litet dricka vatten
  Att ju mången har i dag
  Födas,gråta

*** Andra dokumenttyper i denna volym:
  Ett notsystem
  Textblad


Förstora bilden
Hur du får en bra utskrift
.